The Niomon Kiyomizu-dera Temple of Kyoto WANGE 6212 Modular Building with 2409 Pieces

$79.31

✅IMPORTANT!
This Kit Contains: WANGE 6212
Product Name: The Niomon Kiyomizu-dera Temple of Kyoto
No. of pcs: 2409+
Without Original Box
Material: ABS
✅No original box

The Niomon Kiyomizu-dera Temple of Kyoto WANGE 6212 Modular Building with 2409 Pieces

$79.31

checkout icon image